1 Zakup samoobsługowych stacji naprawy rowerów

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Mieszkańcy Włocławka wykazali zapotrzebowanie na budowę publicznej stacji naprawy rowerów, która pomoże rowerzystom w sytuacjach awaryjnych oraz przy drobnych naprawach rowerów czy innych sprzętów i będzie dostępna 24h/dobę.

2 Rewitalizacja parku w Michelinie przy ulicy Kościelnej

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Michelin

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wydeptane już ścieżki zostaną zastąpione chodnikami z kostki. Postawione zostaną zupełnie nowe ławki i śmietniki. Zadba się o tereny zielone wokoło miejsc spacerowych, a całość zostanie oświetlona przez eleganckie latarnie.

5 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 500 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną dla wychowanków Przedszkola Publicznego nr 14 oraz dzieci ze środowiska lokalnego w godzinach funkcjonowania placówki.

9 Skatepark

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Rozbudowa obecnie istniejącego skateparku II etap.

17 Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 4

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu publicznym nr 4 we Włocławku

18 Street Workout Park

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt zakłada budowę Street Workout Parku czyli ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia kompleksowego treningu całego ciała przy użyciu drążków,kółek gimnastycznych, drabinek,liny do podciągania oraz poręczy.

19 Celulozowy skwer

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Celulozowy skwer będzie miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla przy ul. Celulozowej. Znajdzie się tutaj plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, a wszystko będzie otoczone zielenią i małym oczkiem wodnym.

24 remont boiska na Michelinie

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Michelin

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont nawierzchni asfaltowej boiska oraz wymiana infrastruktury towarzyszącej ( kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, ławki, oświetlenie, kosze na śmieci )

27 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będzie polegać na naprawie nawierzchni placu przed szkołą poprzez położenie kostki o powierzchni 450 m2, ustawieniu na nim urządzeń do gier stolikowych (szachy, warcaby, stół do tenisa stołowego itp) oraz zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Elementy te będą uzupełnieniem kompleksu sportowo - rekreacyjnego składającego się z boiska Orlik 2012 oraz placu zabaw z projektu "Radosna Szkoła". Dzięki temu stworzona zostanie pełniejsza oferta aktywności fizycznej dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku.

29 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku.

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Zawiśle

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt obywatelski dotyczy przebudowy wejścia do budynku szkoły w celu ułatwienia ciągu komunikacyjnego głownie dla użytkowników wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Potrzeba taka zachodzi w ciągu roku szkolnego oraz w sytuacjach szczególnych np. wybory ( w szkole usytuowana jest komisja wyborcza dla mieszkańców Zawiśla)

30 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OSIEDLU MIESZKANIOWYM "ŁOKIETEK" OD STRONY ULICY OKRĘŻNEJ WE WŁOCŁAWKU

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wykonanie miejsc postojowych przy osiedlu mieszkaniowym „Łokietek" od strony ulicy Okrężnej we Włocławku stworzy możliwość parkowania samochodów zarówno mieszkańcom osiedla jak i osobom wizytującym. Spowoduje bezpieczne i bezkolizyjne parkowanie oraz poprawi walory estetyczne i użytkowe tego terenu.

31 utwardzenie ulicy Ziołowej

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Michelin

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Utwardzenie ulicy Ziołowej w Michelinie ma na celu polepszenie warunków życia jej mieszkańców ale również dzieci zmierzających tą ulicą do szkoły jak również osób (mieszkańców Michelina i przyjezdnych) przemieszczających się na cmentarz, który z jednej strony z nią graniczy.

34 zatoka parkingowa przy ul Kaliskiej 100

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zagospodarowanie zaniedbanego i szpecącego odcinka pasa drogowego przy ul Kaliskiej 100 w postaci budowy zatoki parkingowej dla 4 samochodów.

35 Krasnalowy plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 22 we Włocławku

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Nasze przedszkole nosi imię Krasnala Hałabały, bohatera opowiadań Lucyny Krzemienieckiej i mieści się w parterowym budynku otoczonym zielonym ogrodem o pow. ponad 6000 m2.W ogrodzie znajduje się plac zabaw, gdzie bardzo chętnie spędzają czas dzieci. Popołudniami staje się miejscem aktywnych spotkań rodzin z dziećmi. Niestety, sprzęt stały w postaci huśtawek, zjeżdżalni pamięta zamierzchłe czasy PRL-u i nie zapewnia bezpiecznej zabawy.

39 Remont i modernizacja terenu przy PP nr 26 - placu zabaw, wymiana ogrodzenia, tereny zieleni, modernizacja chodników, kompleks sportowy dla dzieci.

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 700 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Remont i modernizacja terenu przy Przedszkolu Publicznym nr 26. Wyposażenie placu zabaw, wymiana niebezpiecznego ogrodzenia, adaptacja terenów zielonych, bezpieczny kompleks sportowy dla dzieci, wymiana/modernizacja chodników - ciągów pieszych.

40 Kontynuacja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Wiejską-Konopnickiej i Zbiegniewskiej.

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Inwestycja przeznaczona dla wielopłaszczyznowej aktywności społecznej o charakterze integracyjno-wypoczynkowym. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne zapewni efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału oraz wzmocni działania optymalizujące program ochrony zdrowia, aktywności fizycznej i wypoczynku dla mieszkańców naszego miasta. Rodzinne, bezpieczne i przyjazne miejsce będzie pełnić również funkcję kulturalną wzmacniając lokalne relacje społeczne.

41 NAPRAWA CZĘŚCI NAWIERZCHNI ULICY /CHODNIKO-ULICY/

Rodzaj: Inne

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Naprawa w/w wspomnianego fragmentu ulicy będzie polegać na zdjęciu starej nawierzchni betonowej, uzupełnieniu podłoża, zagęszczeniu i wylaniu nowej nawierzchni.

46 REMONT NAWIERZCHNI ULICY LUNEWIL WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Lunewil we Włocławku wraz z budową chodnika spowoduje bezpieczną komunikację zarówno kołową, jak i pieszą dla 120 rodzin zamieszkujących Osiedle Mieszkaniowe „Przy Parku", które codziennie korzystają z tej ulicy. Przedmiotowy remont wpłynie również na poprawę walorów estetycznych i użytkowych tego terenu.

47 PLAC APELOWY DLA SP 18 WE WŁOCŁAWKU

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 700 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Bezpieczny plac apelowy jest niezbędnym elementem w każdej szkole. W ciepłe dni można organizować apele, akademie, występy i inne imprezy okolicznościowe dla dzieci oraz ich rodziców (mieszańców naszego osiedla) na świeżym powietrzu. Również monitoring boiska zapewniłby większe bezpieczeństwo dla dzieci i zapobiegał aktom wandalizmu w godzinach nocnych. Ponadto należałoby naprawić ogrodzenie wokół szkoły, brak zamykanych furtek (od ul. Toruńskiej 61 i Hutniczej 3) pozwala osobom obcym wchodzić na tern boiska.

48 Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 340 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Kontynuacja (drugi etap) budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

49 Park ćwiczeń gimnastycznych i siłowych przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 1

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Siłownia zewnętrzna w skład, której wejdą przyrządy siłowe, zestaw drążków, drabinek (street workout) oraz dwóch betonowych stołów do tenisa stołowego.

50 Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy budowy ogrodzenia wokół szkoły oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14. Celem zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia terenu wokół szkoły. Nowe ogrodzenie stanowiłoby jedność architektoniczną ze szkołą i najbliższym otoczeniem. Natomiast budowa parkingu przy szkole zapewniłaby miejsca postojowe dla osób przywożących dzieci do szkoły i służyłaby mieszkańcom korzystającym z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Powstanie nowego ogrodzenia i parkingu zdecydowanie poprawi estetykę i wizerunek obiektu oraz bezpieczeństwo

51 Budowa parkingu przy ul. Celulozowej

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Celulozowej. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców osiedla, gości i innych uczestników ruchu drogowego. Aktualna zagospodarowanie terenu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Częstotliwość użytkowania jest duża, dlatego, że jest dużo bloków wielorodzinnych (w tym w trakcie budowy) i mało miejsc parkingowych.

53 Droga dla działkowców Południe Włocławek

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utwardzenie drogi gruntowej prowadzącej od ulicy Kapitulnej do Rodzinnych ogrodów działkowych przy Zgłowiączce np: ROD, Zalesie, PIGWA i inne. Utwardzenie drogi poprzez ułożenie nawierzchni z frezowiny asfaltowej. Odcinek drogi do utwardzenie to około 1300metrów.

55 Linowy plac zabaw dla dzieci przy Mostowej na Zawiślu

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zawiśle

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Propozycja zakłada utworzenie „Linowego placu zabaw dla dzieci" na części działki nr 2 położonej przy ulicy Mostowej na Zawiślu. Główne wyposażenie placu to urządzenia linowe, sprawnościowe i huśtawki. Plac jest propozycją dla dzieci, które wyrosły już z zabawek znajdujących się na typowych placach zabaw, a również potrzebują miejsca do aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu na świeżym powietrzu.

56 Budowa-montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników.

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 369 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Montaż dźwigu osobowego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Umożliwi on osobom starszym, niepełnosprawnym i mającym trudności w poruszaniu się do Wypożyczalni dla dorosłych znajdującej się na 2. piętrze oraz rodzicom z małymi dziećmi dostęp do Filii Dziecięcej nr 1,

58 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Kazimierza Wielkiego

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Budowa Placu zabaw na osiedlu Kazimierza Wielkiego przy Szkole Podstawowej nr 2 połączonego z elementami rekreacji dla najmłodszych młodzieży i dorosłych.

60 Ławeczka Stanisława Zagajewskiego

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wystawienie ławeczki Stanisławowi Zagajewskiemu. Figura stanęłaby na Bulwarach Wiślanych. Pomysł figury wynika z chęci upamiętnienia 10 rocznicy śmierci artysty. Twórczość Stanisława Zagajewskiego ma niekwestionowane znaczenie w kraju i zagranicą. Postawienie Ławeczki stanowiłoby dużą atrakcję turystyczną. Zachęcałoby gości z innych miast do zapoznania się z twórczością Zagajewskiego oraz historią miasta

61 Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 z uwzględnieniem budowy ścieżki zdrowia oraz boiska wielofunkcyjnego, które staną się przyjazne małym dzieciom. Wymiana ogrodzenia oraz instalacja oświetlenia i monitoringu zapewnią bezpieczeństwo dzieciom oraz uchronią plac zabaw przed atakami wandalizmu i niszczeniem wyposażenia. Dajmy dzieciom powody do radości!!!

63 Utwardzenie ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utwardzenie ostatniej nieutwardzonej ulicy blisko centrum Włocławka przez położenie dywanika asfaltowego lub kostki brukowej- ul. Pusta od ul. Wiejskiej do ul. Prostej- ok. 250m

64 POŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU ULICY LEŚNEJ PROWADZĄCEJ DO JEZIORA RYBNICA WE WŁOCŁAWKU

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 450 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Leśnej prowadzącej do jeziora Rybnica we Włocławku stworzy możliwość bezpiecznej i komfortowej komunikacji osobom wybierającym się nad jezioro Rybnica, posiadającym działki rekreacyjne w tym rejonie, jak również osobom dojeżdżającym do Józefowa. Ponadto poprawi walory estetyczne i użytkowe tej drogi oraz ograniczy zanieczyszczenie powietrza wywołane kurzem.

65 Freshland

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Freshland to marka imprez promujących muzykę klubową . Powstała ponad 2 lata temu i zyskuje coraz większą popularność. Na imprezach Freshland pojawiają się ciekawi ludzie, którzy cenią sobie dobrą zabawę i pozytywna energię

67 Runmagedon we Włocławku

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Runmagedon to najbardziej interesujący bieg z przeszkodami w Polsce. Miejsce w którym sie odbywa staje się automatycznie bardzo rozpoznawalne. Runmagedon to wielkie wydarzenie które skupia na sobie uwagę mediów ogólnopolskich weźmie w nich udział ok. 6000 zawodników

69 Tropem Wilczym . bieg pamięci żołnierzy wyklętych

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Bieg tropem wilczym to wielka okazja zrozumienia wydarzeń z lat 1944-63, Sam bieg to również okazja do promocji zdrowego stylu życia. Całości towarzyszyć będą również wydarzenie kulturalne i oświatowe.

70 Bieg Stulecia

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

bieg ma za zadanie uświetnić setna rocznice odzyskanie Niepodległości( kolejna szansa za następne 100 lat). Biegowi towarzyszyć będą wydarzenie kulturalne i oświatowe. To doskonała okazja na promocję pięknych włocławskich Bulwarów.

71 Bieg POPIEŁUSZKI

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

bieg ma za zadanie upamiętnić postać ks. Jerzego Popiełuszki. ważne jest również pokazanie miejsc związanych z księdzem Jerzym. Do takich miejsc należy Muzeum poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce oraz sanktuarium.

72 Dni Papieskie

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Michelin

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Dni Papieskie maja za zadanie przypomnieć wizytę najważniejszego gościa jaki odwiedził nasze miasto w całej jego historii. Dni Papieski powinny na stałe wejść do kalendarza wydarzeń we Włocławku . W trakcie Dni Papieskich odbędą sie imprezy kulturalne, sportowe oraz duchowe.

73 Bieg Cudu nad Wisłą

Rodzaj: Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Okręg: Zawiśle

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Bieg Cudu nad Wisłą to doskonała okazja do przypomnienia ważnego epizodu wojny z Bolszewikami w 1920 roku. Wspomnienie tych wydarzeń uświadamia , że tamten czas to były prawdziwe szczęśliwe dni dla Włocławka . Bo nawała bolszewicka została zatrzymana po prawej stronie Wisły , Włocławek nie uległ zniszczeniu.

74 Modernizacja obserwatorium astronomicznego

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zakup i zainstalowanie nowoczesnego teleskopu VIDA ze zwierciadłem 35 cm , sterowanym komputerowo. podłączenie do obserwatorium sieci internetowej oraz kamery internetowej. remont pomieszczeń- malowanie.

75 Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie budynków Krasińskiego nr 3 Norwida nr 1 i Moniuszki nr 2

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie budynków Krasińskiego nr 3 Norwida nr 1 i Moniuszki nr 2

76 Ławeczka mosiężna na której siedzi para w strojach kujawskich, która ma otwartą rozłożoną księge z napisem- Włocławek-stolicą Kujaw

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Przed Urzędem Miasta przy fontannie budowa rzeźby-ławeczka mosiężna na której siedzi para w strojach kujawskich, która ma otwarta księgę z napisem Włocławek-stolicą Kujaw. Ławeczka pary w strojach kujawskich stałaby się symbolem miasta i ulubionym miejscem jego mieszkańców i turystów.

77 Remont fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9

78 Remont nawierzchni drogowej oraz wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę przy ul. Fredry wzdłuż numerów 2/4/6/8/10

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Remont nawierzchni drogowej oraz wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę przy ul. Fredry wzdłuż numerów 2/4/6/8/10 na odcinku od ulicy Kaliskiej do Zbiegniewskiej przy kościele św. Maksymiliana. Dodatkowo wymiana słupów oświetleniowych na energooszczędne oraz zamontowanie w pasie zieleni ławek oraz koszy na śmieci. Przy Fredry 10 remont istniejącego parkingu.

80 Wielopokoleniowa przestrzeń funkcjonalno-rekreacyjna przy ul. Mechaników

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt po weryfikacji: 500 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Propozycja zakłada rozbudowę elementów infrastruktury miejskiej poprzez stworzenie 20 nowych miejsc parkingowych przed budynkiem PWSZ we Włocławku wraz modernizacją nawierzchni obecnie istniejącej ścieżki rowerowej oraz drogi wewnętrznej. W ramach projektu zostanie utworzona przestrzeń funkcjonalno-rekreacyjna na wolnym powietrzu z montażem ogólnodostępnych urządzeń typu street workout (siłowania pod chmurką), ławeczkami oraz zagospodarowaniem terenu zielenią. Zrealizowane zadanie pozwoli na stworzenie oazy odpoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla Zazamcze, studentów uczelni oraz dzieci i

81 ŚCIEŻKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY LEŚNICZÓWCE DĄBRÓWCE

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt oraz budowa ścieżki edukacji ekologicznej z elementami małej architektury w postaci zadaszeń, ławostołów, ławek wraz z wyznaczonym miejscem na ognisko. Ścieżka wyposażona będzie w elementy edukacyjne w postaci tablic poglądowych na tematy przyrodnicze, punkty rozpoznawania gatunków drzew oraz rodzajów drewna wraz ze sprzętem audio do odtwarzania odgłosów lasu. Szczegółowy opis propozycji: (należy opisać, co dokładnie ma być wykonane, wskazać główne działania związane z realizacją propozycji oraz uzasadnić potrzebę jej realizacji wraz z opisem w jaki sposób wpłynie ona na społeczność

82 Nowoczesne ławeczki solarne z funkcją stojaka do rowerów, hot spot i ładowarki telefonicznej.

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Ławeczka solarna z funkcją stojaka do rowerów, hot spot i ładowarki telefonicznej.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt: 500 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnia i podbudowa o wymiarach 60 na 90 metrów wyposażone w bramki ze siatkami oraz siatki chwytające piłkę za bramkami.

kąpielisko jezioro łuba

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Duże Południe

Koszt: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Kąpielisko jezioro Łuba oraz szlaki rowerowe prowadzące przez las do jeziora Łuba.

relaks i bezpieczeństwo - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rybnickiej

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Budowa ścieżki rowerowej łącznie z chodnikiem wzdłuż ul. Rybnickiej. Ulica była remontowana kilka lat temu, nałożono na nią nową powierzchnię, jednak przy brzegach sukcesywnie odkrusza się asfalt. Za kilka lat znowu będą dziury jeśli nie zabezpieczy się tej ulicy. Ulica jest wąska, brak pobocza, tworzą się kałuże, samochody przy mijaniu ochlapują pieszych i rowerzystów, którzy są zmuszeni korzystać z i tak wąskiej ulicy. Szybko jeżdżące auta muszą gwałtownie hamować żeby bezpiecznie wyminąć pieszych bądź rowerzystów.

Zakup 2 szt. quadów dla Włocławskiego WOPR stacjonujących na osiedlu Zawiśle

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Zawiśle

Koszt: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zakup 2 szt. quadów dla Włocławskiego WOPR, które będą stacjonowały na osiedlu Zawiśle w celu kontrolowania wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przywodnych w okresie wzmożonych wezbrań wiosennych, zimowych oraz w trakcie lata.

×