Brak realizacji spełniających kryteria

 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Michelin

Koszt: 350 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt: 450 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt: 350 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zawiśle

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt: 369 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zawiśle

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Zazamcze

Koszt: 700 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Śródmieście

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Śródmieście

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Kazimierza Wielkiego

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Inicjatywa mająca za cel poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

Okręg: Małe Południe

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Michelin

Koszt: 350 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Małe Południe

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Rodzaj: Budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej

Okręg: Duże Południe

Koszt: 350 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
×